Update: Berichtgeving rond Coronavirus


Beste GPC-er,

Zoals u waarschijnlijk ook gehoord heeft, zijn vanaf 1 juni aanstaande nieuwe maatregelen van kracht omtrent het coronavirus. Voor onze vereniging heeft ook dit weer gevolgen. Jeugdspelers tot en met 18 jaar mogen vanaf 1 juni weer trainen zonder 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Deze maatregel zullen we binnen onze jeugdafdeling ook doorvoeren. De overige maatregelen blijven wel van kracht. Dus: binnenkomen bij het ballenhok, weggaan via het clubhuis, niet douchen na de training enz.

De trainingen van Skills en Control gaan binnenkort ook weer van start nu alle leeftijden geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Hierover krijgen de betrokken leden later een bericht.

Ook heeft ons het bericht bereikt dat clubhuizen waarschijnlijk ook weer open mogen gaan. Hierover is echter nog weinig duidelijkheid. Daarom komen wij op dit onderwerp later terug als wij meer informatie hebben ontvangen vanuit de overheid.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Het bestuur van GPC Vlissingen


Goed nieuws: Het Valencia Voetbalkamp gaat komende zomer door!

Nu Nederland te maken heeft met een ongekende uitbraak van COVID-19 (coronavirus), realiseren we ons meer dan ooit hoe belangrijk het is dat wij de zomervakantie voor uw kind toch kunnen laten slagen. Daarom hebben wij, in overleg met GPC & Valencia CF besloten dat het Valencia Voetbalkamp komende zomer doorgaat!

Het is moeilijk te voorspellen hoe het coronavirus zich ontwikkeld, en welke veiligheidsmaatregelen we moeten treffen komende zomer voor een gezond en veilig sportklimaat. Uiteraard zullen we er alles aan doen om dit te realiseren.
Het Valencia CF Voetbalkamp is te gast in de zomervakantie van maandag 17 augustus t/m woensdag 19 augustus 2020 op het complex van GPC. Tot en met 31 mei kunt u nog profiteren van de Early-Bird Actie én ontvangt u €10,00 korting op de aanmeldprijs.

Het Valencia Voetbalkamp is een 3-daagse trainingsweek voor jeugdspelers (jongens en meisjes) van 6 t/m 14 jaar van elk niveau onder leiding van Valencia CF jeugdtrainers. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en niveau, zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan trainen.

De deelnemers ontvangen van partner Puma een Valencia CF trainingstenue, bestaande uit: shirt – short – sokken. Daarbij krijgen de deelnemers een Valencia CF Bidon, Valencia CF Diploma en 3 dagen top training volgens de succesvolle Valencia Methodology. Daarnaast krijgen de deelnemers lunch, drinken, gezonde tussendoortjes en vers fruit. De deelnemersbijdrage is €170,- (mogelijkheid tot betaling in 2 termijnen).

Alle deelnemers aan het Valencia Voetbalkamp maken kans op een voetbalreis naar Valencia. Per locatie worden door de Valencia CF trainers de meest talentvolle spelers uitgenodigd voor een weekend Valencia. Als gast van Valencia CF gaan zij trainen op het trainingscomplex van Valencia CF, een wedstrijd en training van 1e team bekijken, een stadiontour in Estadio Mestalla en meer!

Alle informatie staat op www.valenciavoetbalkamp.nl


Corona protocol GPC Vlissingen Om veilig te kunnen sporten zijn met ingang van heden de volgende maatregelen van kracht:

Spelers
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• spelers uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;

• bij de trainingen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;
• kom alleen naar de voetbalvereniging als er voor jou een training gepland staat;
• kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de voetbalvereniging;
• kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en loop naar de trainingsgroep op het trainingsveld tenzij de trainer andere afspraken hierover heeft gemaakt (bijvoorbeeld verzamelen op het parkeerterrein waar de trainer de spelers ophaalt). Op het trainingsveld wordt verzameld bij de trainingsgroep naast het doel tegen het hek waar gewacht wordt op de aanvang van de training. De spelers van 13 jaar en ouder houden daarbij altijd de anderhalve meter afstand in stand.
• de ingang tot het trainingsveld loopt langs de kleedkamers, de uitgang loopt voor het clubhuis langs door het grote hek met de naam GPC Vlissingen erop;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, coaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep wanneer er meerdere trainingsgroepen op de voetbalvereniging actief zijn;
• spelers vanaf 13 jaar houden anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook tot trainers en andere spelers. Bij spelers tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes. Deze zijn in het ballenhok beschikbaar;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de voetbalvereniging;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• verlaat direct na de training het trainingsveld en de voetbalvereniging. De uitgang loopt voor het clubhuis langs door het grote hek met de naam GPC Vlissingen erop.

Ouders
• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• breng je kind(eren) alleen naar de voetbalvereniging als er een training voor jouw kind(eren) gepland staat;
• breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als je kind (ook milde!) klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
• breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het nieuwe coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest);
• breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• wanneer je kind(eren) niet zelf naar de voetbalvereniging kunnen reizen, zorg dan dat je als ouder/ verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;
• kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training op de voetbalvereniging;
• indien kinderen worden gebracht worden zij afgezet op het parkeerterrein en lopen zij alleen naar hun trainingsgroep op het trainingsveld tenzij de trainer andere afspraken hierover heeft gemaakt (bijvoorbeeld verzamelen op het parkeerterrein waar de trainer de spelers ophaalt). Ouders vertrekken direct.
• volg altijd de aanwijzingen op van de voetbalvereniging, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
• het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de voetbalvereniging. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
• direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op van het parkeerterrein en verlaten de spelers het parkeerterrein van de voetbalvereniging. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
Trainers
• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de voetbalvereniging waar je training gaat geven;
• trainers, begeleiders en vrijwilligers uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
• bereid je training goed voor. Voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ geldt: houd anderhalve meter afstand, ook onderling;
• zorg dat er in de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 en 19+ zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven te worden;
• tracht bij je training vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar, jeugd van 13 tot en met 18 jaar en 19+ te voorkomen;
• gebruik bij je training waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;
• zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
• zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
• maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ waarbij tijdens de training anderhalve meter afstand moet worden gehouden;
• denk voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ vooraf na over de timing in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de training;
• wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen;
• help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
• houd anderhalve meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training;
• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen. Schoonmaakmaterialen zijn aanwezig in het ballenhok;
• laat spelers niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training. De spelers moeten na afloop direct vertrekken. De uitgang loopt voor het clubhuis langs door het grote hek met de naam GPC Vlissingen erop;
• laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. De spelers lopen naar de trainingsgroep op het trainingsveld tenzij de trainer andere afspraken hierover heeft gemaakt (bijvoorbeeld verzamelen op het parkeerterrein waar de trainer de spelers ophaalt);
• zorg dat er geen toeschouwers (ouders) zijn bij de training;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• was je handen met water en zeep na iedere training;
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; Waar dit protocol niet in voorziet, zal het bestuur een beslissing nemen. Indien de maatregelen door teams, spelers, trainers en/of ouders niet worden nageleefd worden de trainingen voor de betreffende teams en/of spelers per direct beëindigd en dit seizoen niet meer opgestart.

Vlissingen, 11 mei 2020 Bestuur GPC Vlissingen