Geschiedenis en Huisvesting


Geschiedenis

Op 1 juni 1954 zag de club het levenslicht door een gedwongen fusie tussen de PTT-sporters en de gemeente sporters. De Gemeente Post Combinatie was dan ook een logische naamskeuze. Op 23 april 1949, in het (oude) postkantoor aan de Steenen Beer te Vlissingen, namen enkele PTT-medewerkers het initiatief tot oprichting van een personeelsvereniging.

Naast voetballen kon men binnen die vereniging tafeltennissen en biljarten. Mannen van het eerste uur waren onder anderen Pierre van Hoorn en Anton Hendrikse.

Onder de naam Sport en Ontspanning (S en O) PTT opereerde men in de landelijke PTT-voetbalcompetitie met uitstluitend PTT-werknemers. Doordat de diensten van het PTT-personeel wijzigden waren spelers steeds vaker afwezig omdat zij moesten werken.

Door deze wijziging ontstond de fusie. Waar voor de fusie recreatief gevoetbald werd in de zomeravondcompetitie, begon men daarna aan het serieuzere werk te denken. Het aantal leden verdubbelde door de fusie, veel stemmen gingen op om het zomeravondvoetbal te verlaten na een paar seizoenen.

In 1964 maakte GPC dan ook de overstap naar de KNVB-zaterdagvoetbalcompetitie. Dit gedeelte beschrijft uitvoerig de bijna 50-jarige geschiedenis van de voetbalvereniging GPC Vlissingen. Dit is mede tot stand gekomen uit het jubileumboek dat verscheen bij het 40-jarig bestaan van GPC Vlissingen in 1994.

Beknopt Overzicht GPC geschiedenis:

1949 Oprichting van de personeelsvereniging van de PTT-Post
1954 Fusie met de personeelsvereniging van de Gemeente Vlissingen. Hieraan ontleent GPC haar naam; Gemeente(personeel)-Post-Combinatie
1960 Kampioen Zomeravondcompetitie
1962 Kampioen Zomeravondcompetitie
1964 Overstap naar de KNVB-zaterdagvoetbalcompetitie, start in de derde klas afdeling Zeeland
1967 Toetreding van het tweede elftal tot de KNVB-competitie
1969 Alle GPC-elftallen spelen in de zaterdagcompetitie van de KNVB; de zomeravondstatus is verlaten
1970 Toetreding van vele leden van Zeeland Sport tot GPC
1970 Aantrekken Eerste Trainer
1971 Enorme uittocht jeugdvoetballers van voetbalvereniging Walcheren; zij worden lid van GPC
1973 Promotie van het Eerste elftal naar de tweede klas afdeling van de zaterdagcompetitie
1974 Promotie van het Eerste elftal naar de eerste klas afdeling van de zaterdagcompetitie
1978 Opening clubhuis
1984 Degradatie naar de tweede klas
1985 Kampioen van de tweede klas afdeling, promotie naar de eerste klas
1988 Promotie naar de 4e klas KNVB, een mijlpaal in de geschiedenis; de grote KNVB (landelijk) wordt bereikt
1992 Degradatie naar de eerste klas afdeling Zeeland
1993 Promotie naar de vierde klas KNVB
1994 40-jarig bestaan
1997 Kampioenschap 1ste elftal en promotie naar 3e klasse
2004 50-jarig bestaan
2005 Kampioenschap 1ste elftal en promotie naar 2e klasse
2007 Kampioenschap 1ste elftal en promotie naar 1e klasse
2007 Promotie 2e elftal naar de Reserve Hoofdklasse
2008 Tribune en verbouwing van het clubhuis zijn klaar

Huisvesting

Clubhuis    clubhuis2

Het moderne clubhuis is een strak opgezet gebouw met een royale entree en een grote kantineruimte. Bar, keuken en opbergruimte sluiten goed op elkaar aan en de bestuurskamer is van alle vergaderfaciliteiten voorzien. Toch kampt men anno 2002 met wat problemen aangaande de drukte op de zaterdagmiddagen. Uiteraard is het huidige bestuur druk bezig dit op te lossen. Dat het clubhuis niet alleen goed beviel bij de leden van GPC bleek wel in 1988, toen de vereniging het Nederlands Elftal mocht begroeten voor een koud buffet, dat ze na een oefenpotje tegen het Zeeuws Elftal kregen aangeboden. Het koud buffet moet wel ontzettend goed geweest zijn, zoals bekend werd het Nederlands elftal dat jaar Europees Kampioen.

Op 12 november 1973 kwam het plan om een eigen clubhuis te bouwen weer op tafel. Jo Schets, lid van de technische commissie van GPC en werkzaam in de bouwnijverheid, werd benaderd om dit plan uit te werken. Hij benaderde de heer Francke, de ontwerper van het clubhuis, voor een kostenberekening. Deze was opzichter/tekenaar bij het architectenbureau Steen en Tuinhof.

Op 15 oktober 1974 kregen de plannen om een clubhuis te bouwen meer gestalte; er waren inmiddels respectievelijk bouwaanvragen naar de gemeente en subsidieaanvragen naar de KNVB en NSF verzonden. Ten bate van het clubhuis werden er verschillende loterijen gehouden. Ook werd er een reservegetal van de Lotto ingevuld in het clubhuis van VC Vlissingen, waar ook toen al Jo Schets mee rondging.

Over de bouw van het clubhuis kon in 1975 nog niet veel gezegd worden omdat de definitieve bouwplaats door de gemeente Vlissingen nog niet was aangewezen. Men aarzelde tussen enerzijds het terrein naast het zwembad en anderzijds het veldje tegenover Zeeland Sport. Adri Jobse nam als afgevaardigde van de jeugdcommissie plaats in de bouwcommissie om de jeugdafdeling zoveel mogelijk op de hoogte te houden omtrent de ontwikkelingen rond het clubhuis.

In het seizoen 1976 werd er ten bate van het te bouwen clubhuis een rommelmarkt gehouden, die georganiseerd werd door Ad de Vos en Ties van der Broek sr., beiden leden van het jeugdbestuur. in verband hiermee waren er door de zogenaamde ophalers allerlei attributen opgehaald die van zolders en schuren kwamen. Dat deze ophalers niet zo nauw hadden gekeken, bleek op de dag van de rommelmarkt. Een dame vond haar nieuwe kachel op de markt terug. Ze had per ongeluk tegen de ophaler van de spullen gezegd dat die alles uit de schuur mocht hebben. De kachel kocht ze overigens tegen een zeer goede prijs terug.

Begin 1977 werd de definitieve plaats voor het clubhuis vastgesteld en in november 1977 werd door de toenmalige wethouder van Openbare Werken, de heer Smit, de eerste paal voor het clubhuis aan de Bosweg geslagen. Voordat deze eerste paal de grond in ging, was er al heel wat aan vooraf gegaan. Om de kosten van de bouw van het clubhuis te drukken, werd met de aannemer afgesproken dat GPC een deel van het wek voor eigen rekening nam. Zo staken veel leden de handen uit de mouwen om de funderingen te leggen en gleuven te graven. Anton Hendriksen en Theo Swennen zorgden in die tijd goed voor de inwendige mens, bij koud weer was er altijd een borreltje en snert aanwezig. Met mankracht (zweet en tranen) van vele leden bij de bouw, en met schuldbekentenissen, loterij- en papieracties en de nodige financiële faciliteiten werden de laatste obstakels uit de weg geruimd. Bovendien kon men een symbolisch aandeel kopen op zijn eigen stoel. Daarnaast heeft ook het plaatselijke bedrijfsleven veel steun geboden, hetzij door schenkingen hetzij door tegen gereduceerde prijs leveren van goederen. Zoals de bouwonderneming Maco BV uit Middelburg, die de ruwbouw verzorgd heeft, en de De Schelde uit Vlissingen, die de aluminium pui leverde. Niettemin was er voor de realisatie van het clubhuis toch nog een bedrag van 213.000 gulden nodig. Voor een vereniging als GPC was dit een flinke investering, die niet uit eigen middelen kon worden gefinancierd. Er werd een lening van 70.000 gulden afgesloten, die zou worden terugbetaald uit de bar-omzetten.

Op 1 juni 1978 opende toenmalig voorzitter Anton Hendrikse het gebouw officieus. Ofschoon deze dag van grote betekenis is voor GPC – men had immers eindelijk een eigen huis – volgde de grote dag voor veel GPC’ers en zeker de bouwers in september van datzelfde jaar, toen de officiële opening door de burgemeester van Vlissingen, drs Th.J. Westerhout plaatsvond. De heer Westerhout knipte een lint door en ontsloot vervolgens de toegangsdeur tot het clubhuis, waarna GPC officieel over het nieuwe onderkomen kon beschikken. In een korte toespraak zei de heer Westerhout diep onder de indruk te zijn van wat de leden van GPC zelf aan werkzaamheid hadden gepresenteerd. De belangstelling voor de openingsreceptie was zeer groot. Niet alleen de leden wensten het bestuur geluk, ook vele anderen deden dat.

Inmiddels is er al weer het een en ander veranderd in en aan het clubhuis. Enkele actieve leden hebben met grote inzet een nieuwe bar en een massagekamer gecreëerd. Tevens is er een schitterend terras aan de achterzijde aangelegd, waar men bij goed weer kan genieten van het voetbalspel. In 2002 is deze onder bezielende leiding van Aart Meerman opnieuw betegeld. De openingstijden van het clubhuis zijn hier te lezen. De diverse activiteiten zoals de nasi-, mossel-, bingo-, jeugd- en biljartavonden, die vroeger in het clubhuis van ‘grote broer’ VC Vlissingen werden gehouden, vinden nu in het eigen onderkomen plaats. het clubhuis heeft er voor gezorgd dat de onderlinge band tussen de leden sterk is versterkt.