Indeling Jeugd


GPC Vlissingen is een vereniging die de afgelopen jaren een flinke groei heeft doorgemaakt, waarbij wij zeker binnen de jeugdafdeling veel nieuwe leden hebben mogen begroeten. Deze groei is mede een gevolg van een nieuwe koers die jaren geleden is ingezet binnen alle geledingen van de vereniging. Ook op het technische vlak proberen we als club onszelf te verbeteren. Binnen de jeugdafdeling zijn we gestart met een gericht technisch beleidsplan dat aansluit bij die van de senioren. Nu zijn we op het punt gekomen om een volgende stap te zetten in onze ontwikkeling als vereniging. Eerder dan gebruikelijk, namelijk in de winterstop, zullen we nieuwe teams formeren en spelers doorschuiven waar dit nodig is.  Zo kunnen we de laatste fase van het seizoen gebruiken om de spelers en speelsters te laten wennen aan deze nieuwe indeling. Die nieuwe indeling is zo veel mogelijk op leeftijd geformeerd met hierbij enkele uitzonderingen. Als jeugdcommissie zullen wij zo goed als mogelijk communiceren met desbetreffende speler/speelster en de ouders en/of verzorgers. Helaas is er al een conceptindeling rond gegaan door een miscommunicatie binnen onze geledingen. De indeling die hieronder te vinden is, is de indeling waarmee we de komende periode zullen gaan werken.

Bij de trainingen en wedstrijden zetten we als vereniging in op de combinatie “plezier en ontwikkeling”. Plezier vormt de basis waarop we proberen onze jeugdleden in algemene zin en op voetbalgebied verder te ontwikkelen en het maximale uit hun potentie te halen. Door nu in de winterstop deze verandering door te voeren, hopen we hier zo goed mogelijk invulling aan te kunnen gaan geven. De indeling is met veel zorg vormgegeven in overleg met alle trainers. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat hierbij eventuele vragen opkomen. Deze vragen kunt u stellen aan de trainers of door een mail te sturen naar de jeugdcommissie op adres: jc@gpcvlissingen.nl

Met vriendelijke groet,

De jeugdcommissie GPC Vlissingen.