Vrijwilligersbeleid


GPC Vlissingen heeft een vrijwilligersbeleid. Wat het beleid inhoudt, hoe het werkt en wat het voor jou precies betekent leggen we je uit in deze mail.

Vooraf
Op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen mei zijn de leden van de vereniging akkoord gegaan met de invoering van een nieuw vrijwilligersbeleid. Voor alle vragen, opmerkingen, ideeën en andere zaken kun je terecht bij onderstaand mailadres.

Het beleid in het kort
Alle spelende leden en ouders van jeugdleden betalen een voorschot van € 30,-. Dit bedrag is terug te krijgen door vrijwilligerstaken uit te voeren. Leden kunnen er ook voor kiezen geen vrijwilligerswerk te doen. Ze krijgen dan het voorschot niet terug. 

Welke taken zijn er?
Om te beginnen is er keuze uit twee verschillende taken.

 • Bardienst (inclusief keukenwerkzaamheden)
 • Fluiten wedstrijd jeugd vanaf JO13

Voor een bardienst van 4 uur krijg je € 10,- terug, voor een gefloten wedstrijd € 5,-. Dit betekent dat je met drie bardiensten per seizoen het voorschot al helemaal terug hebt. Uiteraard is combineren mogelijk. Voor leden die hun voorschot nog niet (geheel) hebben terug hebben, worden er aan het einde van het seizoen klusdagen georganiseerd.

De praktijk
Voor de uitvoering van het beleid maken we gebruik van Inzetrooster.nl. Via deze website kun je zelf jouw diensten plannen. Later vandaag krijg je een mail waarmee je toegang krijgt tot het plangedeelte van de website. Bij ‘Open Diensten’ zie je vervolgens alle diensten waar jij je voor in kunt schrijven. Dit zijn:

 • Fluiten jeugdwedstrijden vanaf JO13 tot de winterstop
 • 3 bardiensten per zaterdag tot het einde van het seizoen
  • 08.00 – 12.00 uur
  • 12.00 – 16.00 uur
  • 16.00 – 20.00 uur

Iedereen heeft de mogelijkheid zijn diensten in te plannen. Dit kan tot het bedrag van € 30,- bereikt is, meer is niet mogelijk. Het bestuur kijkt per maand en per week hoeveel extra diensten er nodig zijn. Leden die nog niet aan de € 30 ,- zitten, worden dan benaderd om deze taken in te vullen. In de winterstop vullen we de te fluiten jeugdwedstrijden aan. 

Geen vrijwilligerstaken
Wil je geen gebruikmaken van de mogelijkheid jouw voorschot terug te krijgen? Geef dit dan per mail aan bij de coördinator. Je krijgt dan geen verzoeken om vrijwilligerstaken uit te voeren. Jouw bijdrage stoppen we vervolgens in een pot. Wanneer een dienst open blijft, worden leden benaderd die wel al drie taken gepland of uitgevoerd hebben. Zij krijgen dan de mogelijkheid een extra dienst te doen, tegen dezelfde vergoeding als de reguliere diensten. Deze vergoeding wordt betaald uit eerder genoemde pot.

Voorschot en verrekening
Het voorschot wordt binnen een maand in rekening gebracht. Per half jaar verrekenen we het voorschot. Dit houdt in dat diensten die je in draait in juli/augustus vergoed worden.

Vrijstelling
Het beleid is bedoeld voor spelende leden en ouders van jeugdleden. Niet-spelende leden en donateurs hebben vrijstelling. Daarnaast is er ook vrijstelling voor:

 • (jeugd) bestuursleden
 • leden technische commissie, sponsorcommissie, activiteitencommissie, barcommissie
 • trainers/leiders van jeugd- en seniorenteams

Niet alle leiders van jeugdteams zijn vrijgesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld dat twee trainers/leiders bij de jeugd tot JO13 en drie bij de oudere teams in aanmerking komen voor vrijstelling. Om hier een keuze te maken is de indeling gebruikt die ook gehanteerd is bij het uitreiken van de kleding. Ouders waarvan meerdere kinderen lid van de vereniging zijn worden maar één keer belast. Dit geldt ook voor spelende leden wiens kinderen in de jeugd spelen.

Ten onrechte geen vrijstelling
We hebben met grote zorgvuldigheid het ledenbestand samengesteld. Toch kan het zijn dat je ten onrechte geen vrijstelling hebt gekregen. Als je vindt dat je hier wel recht op hebt, neem dan gerust contact op met de coördinator.

Tot slot
We hopen dat met de inzet van iedereen het vrijwilligersbeleid een succes wordt. We benadrukken nogmaals dat je met alle nadere vragen, feedback of verbeterpunten terecht kunt bij de coördinator.

Mailadres coördinator:
vrijwilligersbeleid@gpcvlissingen.nl