Kerstgroet en Nieuwjaarsreceptie


Beste GPC-ers,

Inmiddels zijn de laatste wedstrijden van het jaar 2023 gespeeld. We gaan ons voorbereiden op de kerstdagen! Het 1e elftal sluit het jaar af als koploper in de 4e klasse. Een mooie prestatie van de mannen van Salim Ben Sellam, na de degradatie van het afgelopen seizoen. In het nieuwe jaar, na de winterstop, volgt gelijk de kraker tegen Kapelle dat op 3 punten tweede staat. Uiteraard hopen wij op een mooi vervolg, hetgeen een stimulans is voor onze hele vereniging.

We mogen overigens niet klagen. Met 7 senioren elftallen en 23 jeugd elftallen en een groeiend ledenaantal zijn we een belangrijke speler in de gemeente Vlissingen. Gelukkig heeft de gemeenteraad dat ook ingezien en een motie aangenomen dat heeft geleid tot een extra kunstgrasveld, naast de twee kunstgrasvelden die al aanwezig zijn en bovendien gerenoveerd zullen worden. Dit betekent dat wij, samen met onze buurverenigingen, in het seizoen 2024-2025 kunnen beschikken over drie (bijna) nieuwe kunstgrasvelden.

Een groeiende vereniging vraagt veel van onze vrijwilligers. En daar zit wel een belangrijk aandachtspunt. Op dit moment hebben we nog voor verschillende functies vrijwilligers nodig. De barbezetting, één van onze belangrijkste inkomstenbronnen, is daarbij wel cruciaal. De bezetting piept en kraakt regelmatig, hetgeen niet nodig zou moeten zijn als meer mensen deze vrijwilligersrol op zouden pakken. De inzet van onze seniorenelftallen is daarbij ook van belang: één keer in de zeven weken moet een elftal twee mensen leveren voor de bar. Ik vind het jammer om te zien dat er elftallen zijn die het toch laten afweten.

Nog een week en dan is het kerst. Wellicht zijn jullie ook al bezig met de voorbereidingen voor de kerstdagen. Ik in ieder geval wel. De gezelligheid, het samen zijn, wat eten en drinken, het hoort er allemaal bij. Het is ook goed om weer even gas terug te nemen, om het komend jaar er weer vol tegen aan te kunnen gaan, ieder op zijn eigen niveau. Ik wil u namens het bestuur prettige kerstdagen en een gelukkig en sportief 2024 toewensen.

Ik hoop u allemaal volgend jaar, in 2024, weer op en rond het voetbalveld te zien, te beginnen op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari 2024 vanaf 17 uur in het clubhuis van GPC Vlissingen.

Ron Huser
Voorzitter GPC Vlissingen

Opening clubhuis
Op zaterdag 23 december is het clubhuis vanagf 13.00 uur open
Zaterdag 30 december is het clubhuis gesloten.
Op zaterdag 6 januari proosten we met elkaar op het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie die start om 17 uur.

Tijdens de winterstop van de jeugd en de senioren zullen de opneingstijden van het clubhuis aangepast zijn.