Sponsoring


Sport is en blijft een belangrijk onderdeel van onze maatschappij, zowel voor jeugd als voor volwassenen. Voetbalvereniging GPC Vlissingen vult die maatschappelijke verantwoordelijkheid op haar eigen manier in door en speelt daarmee haar rol in de overwegend Vlissingse maatschappij.

GPC Vlissingen heeft naast haar ambitie om zo hoog mogelijk in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal te spelen ook gezelligheid en saamhorigheid hoog in het vaandel staan. Om dit te kunnen bewerkstelligen is geld nodig. Geld dat onder andere komt uit contributie van de leden en kantine inkomsten die ten goede komen aan de vereniging. Zoals bij iedere vereniging is dat ook bij GPC Vlissingen niet voldoende om de leden alles te kunnen bieden dat nodig is. Het is dan ook geen geheim dat ook sponsoring een belangrijke bron van inkomsten is voor onze vereniging.

Om dit voor club en sponsoren zo goed mogelijk te doen beschikt de vereniging over een sponsorcommissie. Deze commissie bestaat op dit moment uit 5 leden. Als commissie proberen we zoveel mogelijk te zoeken naar mogelijkheden om het voor sponsor en voor de vereniging zo interessant mogelijk te maken. Zeker in tijden dat het economisch en financieel voor iedereen moeilijker wordt, is het juist nu zaak van samenwerken.

We werken bij GPC Vlissingen met een aantal standaard sponsorpakketten, waarbij er een indeling o.b.v. financiële omvang wordt gehanteerd. Uiteraard is het ook mogelijk om tegen vaststaande bedragen voor een reclamebord, wedstrijdbal of advertentie. Speciaal voor sponsoring van onze jeugd hebben wij het Jeugd Sponsor Plan ontwikkelt, waarbij u vanaf € 50,- de jeugd kunt sponsoren. 20% van dit bedrag doneren wij als vereniging aan de Stichting Kika en het resterende bedrag wordt gegarandeerd aan de jeugd besteed. Meer weten, klik HIER.

Bent of kent u iemand die onze vereniging graag een financiële steun in de rug geeft, kijk dan HIER voor meer informatie of neem contact op met ons via sponsorcommissie@gpcvlissingen.nl of via 06 – 54 71 35 53 (Rene Schenk)