Preventie- en integriteitsbeleid


Binnen GPC Vlissingen hanteren we normen, waarden en omgangsregels, met als doel de verbinding van de leden met de club en het teamgevoel te versterken, alsook om elkaars grenzen te accepteren. Binnen onze vereniging wordt gewerkt met vrijwilligers. De maatschappij vraagt in toenemende mate meer transparantie op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van GPC Vlissingen geeft hier onder andere invulling aan door het beleid van NOCNSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Op de website van NOCNSF is hierover meer informatie te vinden. GPC Vlissingen heeft haar beleid verder uitgewerkt in een preventie- en integriteitsbeleid. Dit beleid is hier te downloaden.