5e


5e klasse
Bovenste rij: Ryan, Yazan, Frank, Chris, Marcel P., Joeri, Niek, Maarten, Marcel H., Jeroen
Onderste rij: Martin, Peter, Jasper, John, Menno, Robert, Rudbert, Zeljco
Ontbrekend op de foto: Ruud, Shane, Jack, Embregt, Robbert, Arco

Naam Aantal Doelpunten
Oliver 6
Marcel 4
Roy 4
Kay 3
Frank 2
Jasper 2
Maarten 1
Marijn 1
Justin 1

Zaterdag 10 November 2018

GPC Vlissingen 5 – Borssele 1 5-6

In de eerste helft zijn wij toch echt wel de bovenliggende partij. De 0-1 is dan ook jammer en zeker niet verdiend. Gelukkig knokken we ons terug in de wedstrijd en dat levert ons door mooi uitgespeelde aanvallen goals op van Oliver, Roy en Justin. Met nog 7 minuten te gaan in de eerste helft moet dat bakje thee toch wel lekker gaan smaken. Ietwat aangeslagen zitten we in de kleedkamer als blijkt dat we 3-4 achterstaan. Hoe is het mogelijk. Dan in de 2e helft de boel maar recht trekken. We gaan er in ieder geval vol voor maar tot doelpunten lijd dat nog niet. Dan wordt het spel wat harden en feller en moeten er kort na elkaar 2 spelers van Borssele voor 10 minuten naar de kant. 11 tegen 9, daar moet toch wel wat te halen zijn. Dat zou je inderdaad denken en dus scoort Borssele er nog maar 2 bij. Wederom dus de zin: Hoe is het mogelijk. Omdat Kay en Frank ook nog scoren is de stand opeens 5-6 en hebben we nog een kwartiertje om er minimaal nog eentje bij de prikken. In dat kwartiertje ook nog een opstootje na een overtreding van Marijn. Kleine tip voor de nr. 15 van Borssele: ga eens op boks training want dit leek helemaal nergens op.
Daarna pakken we de draad weer op doen we wat we kunnen maar komen er helaas niet meer doorheen. En dus heerst na afloop de teleurstelling…

Zaterdag 3 November 2018

Nieuwland 3 – GPC Vlissingen 5 8-5

Hoe vaak komt het voor dat iemand 5 keer scoort en toch met 8-5 de boot in gaat…vraag het Oliver die weet er sinds vandaag alles van…
Spelen om 12.30, spelen om 14.30, spelen om 15.00…In Nieuwland weten ze niet echt wat ze willen. Uiteindelijk begon de wedstrijd rond 14.45 (wintertijd). Al snel blijkt dat we een ploeg tegenover ons hebben die al wat langer met elkaar samenspeelt. Het zou mij niet verbazen dat ze al vanaf de d-pupillen elkaar makkelijk weten te vinden. Voorin blijkt het een geoliede machine te zijn, maar achterin liggen voor ons toch echt wel kansen. Zeker in het begin van de wedstrijd lijkt het wel alsof we tegen 13 man spelen ofzo. Elke keer een mannetje vrij door doorkomende verdedigers die zo een speler extra op het middenveld creëren. Er is niet tegenaan te lopen. Vloeiend combinerend komen ze al snel op voorsprong en de 2-0 ligt ook binnen een kwartier al in het netje. Zijn wij dan helemaal niet gevaarlijk? Voetballend gezien niet zo, op een paar momenten na, maar op het moment dat we de spitsen weten te bereiken blijkt dat ze toch wel kwetsbaar zijn. Een simpele bal over de verdediging, Oliver is los en scoort een prima goal. Gelijk daarna staan we weer onder druk. Met moeite weten we een aantal kansen te keren maar de 3-1 komt niet echt uit de lucht vallen. Dan maar weer proberen hetzelfde recept te hanteren. Wederom een bal over de verdediging, wederom Oliver die diep gaat en keurig profiteert van een misverstand tussen keeper en verdediger. En zelfs vlak voor de rust ook nog de 3-3. U raad het al…het recept is inmiddels in heel zeeland bekend, behalve in Nieuwland…Met 3-3 de rust in, een welkome meevaller, zeker als je bedenkt dat de balans in ons team vandaag een beetje zoek is met 6 aanvallers, 5 middenvelders en maar 3 verdedigers in de selectie. En als Ricardo dan ook nog geblesseerd raakt blijven er nog maar 2 echte verdedigers over. In de 2e helft maar proberen om dit vast te houden ook al zal het wel moeilijk gaan worden. En toch komen we goed uit de startblokken. Na 10 minuten in de 2e helft eindelijk de eerste fatsoenlijke aanval van onze kant. Over vele schijven komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Oliver, en zoals we al weten staat die in scoring mode. De 3-4 is op dat moment helemaal niet onterecht. Helaas gaat Nieuwland dan weer wat aanzetten en worden we automatisch terug gedrongen. De ruimtes worden wat groter en daar profiteren ze goed van met goed combinatiespel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 4-4, 5-4 en zelfs 6-4 wordt, er is geen houden aan. Toch laten we het er niet bij zitten en gaan we gewoon weer op zoek naar de aansluitingstreffer. En wat voor een…de mooiste van de middag heeft Oliver voor het laatst bewaard. Een pass van achteruit, de aanname waarbij de bal iets opspringt en dan van een metertje of 30…..voooeeeemmmmm, vol op de pantoffel. Veel beter kun je ze niet raken. En dan is er natuurlijk toch weer hoop voor de laatste 10 minuten. Nieuwland denkt daar echter anders over, en we weten inmiddels dat ze de ruimtes die ze krijgen goed kunnen benutten. Dat het nog 8-5 wordt is eigenlijk wel jammer. We hebben ervoor gevochten, maar terecht verloren van tot noch toe de sterkste ploeg in onze klasse naar mijn mening.

Speciaal voor onze goalgetter heb ik dit verslag ff vertaald. Mochten er fouten in staan dan is dat volledig de verantwoording van Google Translate! ;-))

_______________________________________________________________________________________________________________

How often does it happen that someone scores 5 times and still goes into the boat with 8-5 … ask Oliver who knows everything about it since today …
Playing at 12.30, playing at 14.30, playing at 15.00 … In Nieuwland they do not really know what they want. Eventually the game started around 14.45 (winter time). It soon turns out that we have a team in front of us that has been playing together for a bit longer. It would not surprise me that they can easily find each other from the d-pupils. In the front it turns out to be a well-oiled machine, but in the back there are really chances for us. Certainly at the beginning of the game it seems like we are playing against 13 people or something. Every time a man free by passing defenders who thus create a player extra in the midfield. There is no obstacle. Flowing together they quickly take the lead and the 2-0 is within fifteen minutes already in the net. Are we not at all dangerous then? Playing football is not the case, except for a few moments, but at the moment that we reach the strikers it turns out that they are vulnerable.
A simple ball over the defense, Oliver is loose and scores a great goal. Right after that we are under pressure again. With difficulty we know a number of opportunities to turn, but the 3-1 does not really fall from the sky. Then again try to use the same recipe. Again a ball over the defense, again Oliver who goes deep and neatly benefits from a misunderstanding between goalkeeper and defender. And even just before half-time, the 3-3. You guessed it … the recipe is now known throughout Zeeland, except in Newland … With 3-3 the rest, a welcome windfall, especially when you consider that the balance in our team today is a little bit hungry with 6 attackers, 5 midfielders and only 3 defenders in the selection. And if Ricardo gets injured, there are only 2 defenders left.
In the 2nd half we try to hold on to this even though it will be difficult. And yet we get well out of the starting blocks. After 10 minutes in the 2nd half finally the first decent attack on our part. The ball eventually ends up at the feet of Oliver, and as we already know it is in scoring mode. The 3-4 is not at all wrong at that moment. Unfortunately, Nieuwland starts again and we are automatically pushed back. The spaces are getting bigger and they benefit from that with good combination play. It is therefore not surprising that it becomes 4-4, 5-4 and even 6-4, there is no hold. Yet we will not let it go and we just start looking for the connection goal.
And what kind of … the most beautiful of the afternoon Oliver kept for the last time. A pass from backwards, the assumption with which the ball jumps up slightly and then from a meter or 30 … ..footmealmmmm, full on the slipper. You can not hit them much better. And then of course there is hope for the last 10 minutes. However, Nieuwland thinks otherwise, and we now know that they can make good use of the spaces they receive. That it is still 8-5 is actually a shame. We have fought for it, but rightly lost to, in my opinion, the strongest team in our class.
Especially for our goal getter I have translated this report ff. If there are errors, then that is completely the responsibility of Google Translate ;-))

Zaterdag 27-10-2018

MZVC 4 – GPC Vlissingen 5   4-2

Beginnen met 10 man … dat hebben we al vaker geprobeerd zonder er zelf erg in te hebben, maar dat niemand door heeft dat de aanvoerder niet op het veld staat tijdens de toss…das ook weer eens wat nieuws. Zonder dat iemand zich ook maar een moment zorgen maakt om Ruud, die toch echt wel op het veld zou moeten staan, zetten we gewoon een wissel erin en beginnen we de wedstrijd…

Voordat er een zeer kort wedstrijd verslag volgt wil ik u nog even meenemen naar ongeveer 10 minuten eerder in de kleedkamer waar Ruud nietsvermoedend…

Als zonder dat hij er erg in heeft de kleedkamerdeur netjes op slot wordt gedraaid. Eenmaal klaar met nummertje 2 en na een grondige schoonmaak van de achterkant is het dan toch echt tijd om snel naar het veld te gaan en de minimale warming up voor de wedstrijd te starten. En dan waant Ruud zich opeens niet meer in de kleedkamer van MZVC maar in Hotel Torentijd. Deur op slot en een simpel verbaal “HELP” brengt niemand op de been. Enige creativiteit is dus wel gevraagd nu. Wellicht is er iemand die niet speelt en toch zijn telefoon bij heeft…Zonder er verder bij na te denken negeert Jeroen het belletje…dan maar een appje op onze groepsapp…


Gelukkig weet Ruud een wisselspeler te bereiken die wel opneemt en komt hij 10 minuten na de aftrap rustig met de waterzak aanwandelen. En dan kan hij gelijk aan de bak ook. Marcel gaat er weer uit, Ruud erin, waarbij hij wel aangeeft dat druk zetten er voorlopig even niet meer in zit.

De wedstrijd dan. De gemiddelde leeftijd van onze tegenstander bedraagt denk 18 jaar en ze blijven maar gaan. Je zou dus zeggen dat het verstandig zou zijn om de bal van voet naar voet te laten gaan en ze lekker uit te laten razen. Helaas wordt dat pas in de analyse na de wedstrijd duidelijk. Tijdens de wedstrijd blijkt dat ons plan is om ze op fysiek vlak aan te pakken en ze verbaal uit de wedstrijd te lullen. We kunnen alleen maar concluderen dat dat niet echt goed heeft gewerkt. De ruststand is nog wel 0-1 in ons voordeel na een benutte strafschop van Roy. Na de rust komt MZVC op voorsprong na een frommelgoal en een dekkingsfoutje. Een onterecht afgekeurde goal van ons zou de 2-2 betekenen maar jammer genoeg is er geen VAR in Middelburg. Na de 3-1 van MZVC komen we nog wel razendsnel terug naar 3-2 door een schitterende goal van Marcel die goed naar binnen komt vanaf rechts en verwoestend uithaalt met links. In de slotfase spelen we alles of niets en valt ook de 4-2 nog.

Zaterdag 13 Oktober 2018

Arnemuiden 5 – GPC Vlissingen 5   4-1

Na 3 overwinningen op rij vandaag tegen de kampioen van vorig jaar. Jullie zullen denken, hoe kan dat nou? Een kampioen promoveert toch altijd…inderdaad. Omdat de vorige wedstrijd uitliep beginnen we een kwartiertje later. Heel de voorbereiding dus naar de knoppen en dan duurt wachten dus best wel lang.
Dan nu maar snel op zoek naar de overige excuses voor onze nederlaag want een lang stukje zal dit uiteraard niet worden. Excuus 1: De warmte…13 Oktober en dan 25 graden, echt niet te hachelen. Meer excuses heb ik eigenlijk niet. Het was te tam, te traag, te lamlendig en de tegenstander was gewoon beter. Dus weinig woorden aan vuil maken.

Dan maar snel verder in de reeks zoek de verschillen. Het was ff zoeken maar ik heb er eentje gevonden Martin…beetje wazig maar goed…
Wel gek dat dus blijkbaar meerdere talenten uit ons team een verleden hebben bij onze buurman…

Volgende week zijn we vrij, daarna wordt het weer tijd voor een reeksje overwinningen!

Zaterdag 6 Oktober 2018

GPC Vlissingen 5 – Terneuzense Boys 5   6-0

Na 2 speelronden allebei 6 punten uit 2 wedstrijden dus op voorhand een topper in onze klasse. Vlak voor de wedstrijd enorme paniek omdat wij er natuurlijk niet aan hebben gedacht dat de Boys ook in het oranje spelen. Een aangezien ons 7e dezelfde tegenstander trof en zullie dus al in de uitshirts van de club speelden en het 1e hullie eigen uitshirts meegenomen hadden was het flink zoeken naar vervanging voor ons mooie oranje tricot. Uiteindelijk vonden we nog wat oude witte shirts waarin we konden aantreden en daar maakten we uiteraard geen…

Het lijkt er wel op dat we elke wedstrijd een nieuwe aanvoerder hebben. Na Frank en Jack is het deze keer de beurt aan Ruud (als 3e in de lijn van de troonopvolging). Oude tijden herleven want in een verleden toen de meeste van ons nog niet eens geboren waren was Ruud al eens aanvoerder in een kampioensjaar van de B1 bij onze buurman…(zoek de verschillen)…

Het zal toch niet gebeuren dat 40 jaar na dato hij ook ons naar het kampioenschap weet te leiden….

En ook met deze aanvoerder maken we een zeer goede indruk. Vanaf het begin zijn we de betere ploeg en het wedstrijd beeld is eigenlijk de gehele wedstrijd hetzelfde. Balbezit voor ons, kansen voor ons en ook het betere spel komt van ons. Na heel wat gemiste kansen dan toch eindelijk de verdiende 1-0 op het scorebord door een schot van Marcel dat licht van richting veranderd word en dus de keeper kansloos laat (volgens mij na een voorzet van de Vakantieman Ricardo). De 2-0 komt van Jasper die goed positie kiest en de voorzet van Justin vanuit een typische spitsen positie binnen weet te schuiven. Ook de 3-0 komt van de voet van Jasper…een beschrijving ontbreekt helaas omdat de auteur van dit wereldverslag bezig was om de thee in te schenken bij onze bezoekers. (En nee, ik heb geen telefoon en sigaretten meegenomen uit hun kleedkamer). 5 wissels in de 2e helft veranderen het spelbeeld wel ietsje. Terneuzense Boys is vlak na rust iets beter en probeert de aansluiting te vinden. Uiteraard lukt dat niet en gaan wij vol aan de bak om de voorsprong uit te breiden. Het is dan ook geen verassing dat we de stand zelfs nog weten te verdubbelen. De doelpunten komen op naam van Kai (2x), die na vele pogingen in de 1e helft eindelijk het net weet te vinden, en Roy die in de 2e helft in de ploeg is gekomen na in de 1e helft foutloos te hebben gevlagd. Zijn er dan nog leuke weetjes…Uh ja hoor, ik wil graag iedereen even geruststellen, het gaat prima met Martin. Een nagenoeg foutloze wedstrijd zelfs. En het feit dat hij geen enkele keer iemand heeft uitgekafferd komt alleen maar omdat Peter niet mee deed. Verder nog een kleine anekdote: Onze tegenstander verwacht Justin bij de uitwedstrijd niet meer tegen te komen en Arco wel…U mag zelf verzinnen waarom…

Zaterdag 29 September 2018

GPC Vlissingen 5 – De Noormannen 4   2-1

Met bijna ons gehele team compleet (zowel fit als geblesseerd als degenen die gewoon geen zin hadden vandaag) waren we aanwezig voor deze thuiswedstrijd tegen de Noormannen. Als ik aan de Noormannen denk dan denk ik aan …. Uhh… ff op internet zoeken…

Niet echt een weerspiegeling van de spelers die wij tegen kwamen op het veld vandaag. Maar goed, van onderschatting mag natuurlijk nooit sprake zijn.

Vol goede moed dus aan de wedstrijd beginnen met onze nieuwe aanvoerder Jack aan de tos, helaas zit de band weer ondersteboven maar schijnbaar zit hij zo het lekkerst. Al snel blijkt dat wij eigenlijk veel beter zijn en na 5 minuten is er al de 1e kans na een mooie diepe bal van Nicky op Roy die naar het lijkt even wijfelt maar de bal toch nog met het hoofd op de kruising weet te krijgen. Laten we het maar een waarschuwingskopbal noemen. Niet veel later een bijna kopie van de tikkie takkie aanval van vorige week met weer Maarten aan het eind van de combinatie. En waar er vorige week een vlekkeloze afronding volgde lijkt deze veeg werkelijk helemaal nergens op…het lijkt wel alsof hij een jaartje ouder is geworden… Gek genoeg zien we dit fenomeen in de 2e helft ook terug bij Jasper die, weliswaar op een iets mindere positie, ook de bal een aaitje geeft i.p.v. een poeier…en ook hij is een jaartje ouder geworden…
Veel meer balbezit, beter spel, meer kansen….u weet waarschijnlijk al welke kant ik op wil…inderdaad. 1 serieuze aanval van de Noormannen en gelijk staat dan de 0-1 op het scorebord. Op zich niks aan de hand want we zijn veel beter en de kansen blijven komen. Toch gaan we de rust in met een 0-1 achterstand. 4 wissels volgen en iedereen begint weer superscherp aan de 2e helft (behalve dan degenen die eruit zijn uiteraard).

In de 2e helft een iets beter Noormannen maar tot echte grote kansen komt het niet. En wij blijven uiteraard de aanval zoeken en na ongeveer 20 minuten in de 2e helft dan eindelijk loon naar werken. Een voorzet vanaf de rechter kant subliem binnengekopt door Marijn die door de aanvoerdersband om zijn arm in de 2e helft vleugels lijkt te hebben gekregen.

Op zoek dus naar de winnende treffer in het laatste kwart van deze wedstrijd. En zoals gebruikelijk in het voetbal ga je ruimte weggeven als je vol op de aanval speelt en weet je dat de tegenstander zeker nog 1 grote kans gaat krijgen. Gelukkig hebben wij Martin die echt alles uit de kast haalt en met een sliding de 1-2 weet te voorkomen. Gelijk ook de laatste actie van Martin die met kramp naar de kant moet. Even klinkt er gejuich als we denken dat hij zijn kicksen aan de wilgen gaat hangen maar dit blijkt echter maar tijdelijk te zijn.

Dan resten er ons dus nog 10 minuten om een overwinning uit het vuur te slepen. En waarom dan niet winnen met een hele mooie goal denkt Marcel (die er erin is gekomen voor Martin). Een corner voor ons aan de rechterkant, even voelen hoe de wind staat…kijken waar de keeper zich bevindt (die toch al niet al te sterk oogt) en dan een schitterende trap indraaiend naar de 2e paal die zonder tussenkomst van iemand binnen zoeft. Een bewussie…dat kan niet anders…en zeker een zeer terechte voorsprong die we in de rest van de wedstrijd niet meer weggeven.

Nog 2 kleine puntjes na afloop van de wedstijd.

1. Jack, mocht je nog schoenen nodig hebben, er hangen er nog in het clubuis!

2. Marchel Prevo, we hebben nog een hemdje van je gevonden, Ruud zal hem wassen, dan kun je hem volgende keer meenemen.
Zaterdag 22 September 2018

‘s Heer Arendskerke 4 – GPC VLISSINGEN 5   1-3

Eindelijk is het dan zover, de eerste wedstrijd van het vijfde in het seizoen 2018/2019. Geen beker programma, geen oefenwedstrijden en voor de meesten ook geen enkele training. Gelijk aan de bak dus in deze 1e competitiewedstrijd.

En we gaan gelijk wat wijzigingen doorvoeren voor het komende seizoen:
We gaan elke wedstrijd om 16:00 uur spelen, op een of andere manier ligt dat ons wel.
Jack wordt onze aanvoerder, van die band gaatie gewoon veel beter voetballen. Hij moet nog wel ff oefenen om hem niet ondersteboven aan te doen.

Maarten moet zeker 4 linies naar voren nu we er achter zijn gekomen na 35 jaar dat hij eigenlijk een afmaker is en geen verdediger.
Menno moet op vrijdag hetzelfde gaan doen als hij afgelopen vrijdag gedaan heeft, er was namelijk geen doorkomen aan voor de tegenstander.

Dan toch maar een kleine samenvatting van de wedstrijd. Een sterk begin van onze kant met gelijk een aantal kansen waar we wat onnauwkeurig mee om gaan. Soms te gehaast, soms onzuiver, soms het kiezen van een verkeerde optie en in het geval Arco….gewoon belachelijk slecht ingeschoten. Toch komen we zeer terecht op 0-1 als de bal met een stuit voor de voeten van Marcel komt en hij met een schitterende lob de keeper weet te verschalke 04. Natuulijk krijgt ook ’s Heer Arendskerke een aantal mogelijkheden maar daar gaan ze niet echt goed mee om. Vele schoten die naast/over gaan en natuurlijk Menno die, als de bal dan een keer tussen de palen komt, zeer adequaat ingrijpt. En toch is het een goed voetballende ploeg waar we het in de loop van de wedstrijd best moeilijk mee hebben. In de 2e helft Ruud erin voor Pjotr en Maarten voor Frank. Het wedstrijd beeld veranderd wel iets omdat onze tegenstander wel heel erg veel op onze helft speelt en ook nu weer verschillende schoten op goal kan lossen. Op een poeier op de paal na zorgen die echter niet voor veel gevaar. En dan is het altijd lekker als wij dan een keer in de aanval gaan er gelijk een doelpunt valt. En wat voor een. In de wandelgangen heb ik al gehoord dat Pep Guardiola wilde dat zijn team zo zou spelen. Een dubbele een twee tussen Maarten en Roy zet Maarten opeens oog in oog met het net van de goal, een koud kunstje om de bal binnen te schuiven. Tikkie Takka…het is helemaal niet uitgevonden in Spanje. Vlissingen is the place to be!
En ook de 0-3 mag er best wel wezen. Jack die de bal aan de zijlijn prima aangespeeld krijgt van Marcel en Roy weet te vinden. De bal afleggen op Arco? Echt niet, gewoon zelf schieten en zo de keeper kansloos laten. Terechte stand gezien het spelbeeld?….Qua effectiviteit waren wij wel ietsje beter ja, en dus een terechte winnaar. Dat hullie nog de 1-3 maken is alleen voor de bookmakers belangrijk.
Ben ik dan nog wat vergeten…O ja, een gruwelijke panna bij Chris, die verder best een verdienstelijke wedstrijd speelde ;-))