Vertrouwenscontactpersoon


Bij GPC Vlissingen gaan gezelligheid en sportiviteit hand in hand en werken we volgens de kernwaarden; Plezier, Betrokkenheid en Ontwikkeling. We doen er alles aan om dit ook in de praktijk te brengen en wekelijks te zorgen voor een prettige- en veilige sportomgeving. Hoe we dit doen hebben we vastgelegd in ons preventie- en integriteitsbeleid.

GPC vindt het belangrijk om haar leden in een veilige omgeving te laten sporten. Helaas zijn incidenten, groot of klein, niet altijd te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie, agressie, geweld, pesten, ongewenste intimiteiten of ander ongewenst gedrag. Soms kunnen bepaalde situaties worden besproken met een coach, trainer, leider, coördinator, teammanager of bestuurslid.

Maar soms ligt het onderwerp gevoeliger en is het prettiger om met iemand van buitenaf hierover te praten en advies te vragen.
Voor dit soort situaties heeft GPC twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld.
Deze vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders, leden, begeleiders, vrijwilligers en trainers. Ze nemen meldingen aan, bieden een luisterend oor en informeren over mogelijke vervolgstappen.

De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat het soms belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit gebeurt nooit zonder overleg en toestemming van de melder.

Gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk, tenzij gewetensnood van de vertrouwenspersoon en/of strafbare feiten de geheimhoudingsplicht van de vertrouwenspersoon doorbreken. Volgens het Wetboek van Strafvordering is de VCP is in sommige situaties wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid op te heffen, bijv. in het geval van levensgevaar, verkrachting of gevangenhouding.

Vertrouwenscontactpersonen bij GPC zijn: Jill Kamermans-Manz & René van Deelen

Via het onderstaande contactformulier kunt u in contact komen met onze vertrouwenscontactpersonen Jill Kamermans-Manz & René van Deelen.

Vul het formulier volledig in (alle velden zijn verplicht), dan belt de contactpersoon naar keuze u binnen 2 dagen terug om een afspraak te maken.