Richtlijnen Gezondere Kantines


GPC Vlissingen heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze medewerkers/klanten.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de keuken.

Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze twee uitstralingspunten:

  1. Op opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan ook betere keuzes
  2. Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar ook betere keuzes 

Onze kantine stimuleert water drinken
In onze kantine is water altijd beschikbaar door middel van een watertappunt in de buurt van de bar, ook zijn er flesjes water te koop.

GPC Vlissingen werkt structureel aan een gezonde kantine

Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en zal de  uitkomst in het bestuur besproken worden.

Wij hebben hiermee een bronzen kantine.

Onze ambitie

Onze ambitie is om de komende jaren een bronzen kantine te blijven en waar we kunnen zal het bestuur aanpassingen doen in het stimuleren van betere keuzes.