Rabobank Clubkas Campagne 2018


Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven!

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland stelt € 165.000,- beschikbaar! Ook GPC VLISSINGEN doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen

Van 4 t/m 16 april 2018 mogen leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 165.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij GPC VLISSINGEN ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden

Het is voor GPC VLISSINGEN belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken. Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan GPC VLISSINGEN tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/wnb.
Bedankt voor jouw steun!