Buitengewone algemene ledenvergadering


Het bestuur nodigt hierbij alle leden van GPC Vlissingen uit voor een buitengewone algemene ledenvergadering, die op woensdag 29 maart om 20.00 uur gehouden wordt.

Zoals op de algemene ledenvergadering van afgelopen 9 januari is afgesproken zal het bestuur tijdens deze vergadering de uitkomsten van en vervolgplannen op de nieuwe gesprekken die onze club met Zeeland Sport voert over een eventueel samengaan verder toelichten.

De vergadering is puur informatief; er worden geen beslissingen genomen. Naast de toelichting van het bestuur is er deze avond uiteraard ruimte voor de leden om vragen over de plannen te stellen.

Bestuur GPC Vlissingen