Mededeling omtrent contributie


Beste GPC’er,

Vanaf heden zijn wij als vereniging een samenwerking aangegaan met Factua betreft het innen van de contributies. Factua is specialist op het gebied van facturatie en incasso voor bedrijven en verenigingen. Het bestuur is tot dit besluit gekomen omdat de afgelopen jaren de contributie niet op tijd of helemaal niet werd betaald. Omdat wij als bestuur van GPC Vlissingen een gezonde vereniging nastreven, is het op tijd betalen van de contributie van groot belang. Daarnaast ondersteunt Factua de penningmeester, zodat hij meer tijd vrij kan maken voor andere zaken.

Wat betekent dit voor u als lid?
Vanaf volgende week ontvangt u van Factua via de mail een factuur voor de contributie van GPC Vlissingen. Als het e-mailadres niet bekend is bij de vereniging, is het noodzakelijk om dit zo snel mogelijk per mail door te geven op contributie@gpcvlissingen.nl. Voor het verzenden van de factuur per post worden extra kosten doorberekend.

Omdat wij net de overstap naar Factua hebben gemaakt, zal de contributie voor het seizoen 2016/2017 éénmalig in drie termijnen worden gefactureerd. Vanaf het seizoen 2017/2018 zal er weer in vier termijnen worden gefactureerd. De KNVB- en waskosten moeten zoals ieder seizoen in één keer worden betaald en worden los van de contributie gefactureerd.

Contributie betalen
Heeft u een akkoord voor een automatische incasso bij de vereniging getekend, zal het bedrag gewoon van uw rekening worden afgeschreven. Dit zal gedaan worden door Stichting Derdengelden Factua in opdracht van GPC Vlissingen.
Heeft u geen automatische incasso afgegeven, zult u de facturen binnen de gestelde termijnen moeten betalen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de bijgevoegde IDEAL-link die vermeld staat in de mail. Wilt u geen gebruik maken van IDEAL-link en de contributie zelf overmaken via uw bank, kunt u het bedrag overmaken op rekening NL19 ABNA 0570 2255 82 t.n.v. Stichting Derdengelden Factua o.v.v. het factuurnummer.

Betaal op tijd
Betaalt u niet binnen de gestelde termijn en bent u aangemaand of gesommeerd, de bijkomende kosten komen voor uw rekening. De kosten van de aanmaningen bedragen € 18,15 per aanmaning en de kosten van de sommatie bedragen € 30,25. Conform de WIK (Wet Incasso Kosten) is GPC Vlissingen gerechtigd deze kosten in rekening te brengen en zal dit ook doorbelasten. Wanneer er geen (volledige) betaling binnen de gestelde termijn is ontvangen, wordt de vordering in opdracht van GPC Vlissingen uit handen gegeven aan de deurwaarder. Het uithanden geven van de vordering aan de deurwaarder wordt bij u als lid apart in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 25,00 per vordering.

Wij zijn ons als bestuur ervan bewust dat de bijkomende kosten en het overdragen aan de deurwaarder een harde maatregel is. Indien u de contributie niet binnen de gestelde termijn kan voldoen, laat het weten en neem contact op en voorkom de extra kosten.

Wij willen u vragen om met bovengenoemde rekening te houden.

Heeft u vragen over deze brief of wilt u uw mailadres doorgeven dan kunt u mailen naar: contributie@gpcvlissingen.nl

Met vriendelijke groeten,
Bestuur GPC Vlissingen