UPDATE: Coronaprotocol GPC Vlissingen


Coronaprotocol GPC Vlissingen – 13 november 2021

De aanhoudende besmettingen zijn aanleiding geweest voor het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aan te kondigen voor de sport. Deze maatregelen gaan in op 13 november 2021 om 18.00 uur.

Voor alle binnenruimtes van onze sportlocatie (kantine, bestuurskamer, kleedkamer) is voor sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) met Identiteitsbewijs (ID) vereist. Een uitzondering op deze regel geldt voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor onze vrijwilligers (waaronder trainers, leiders, kantinemedewerkers, arbitrage). Zij hoeven, tot hun taak vervuld is, geen CTB en ID te tonen.

Publiek is bij trainingen en wedstrijden niet toegestaan. Publiek mag wel gebruik maken van de kantine indien zij een coronatoegangsbewijs (CTB) met Identiteitsbewijs (ID) kunnen overleggen. Het buitenterras is gesloten.

Het CTB en ID moet getoond worden aan de beveiligingsmedewerker. Deze medewerker gaat niet in discussie over nut of noodzaak van het CTB.

De kantine is in de week gesloten. Op zaterdag is de kantine geopend tot 17.00 uur. Vanaf 16.30 uur wordt er niet meer geschonken. In de kantine zijn er alleen zitplaatsen, staan is vanuit de nieuwe maatregelen niet toegestaan. Er zijn maximaal 80 zitplaatsen. Als dit aantal is bereikt, is het niet meer mogelijk de kantine binnen te gaan.

Wij proberen er met zijn allen voor te zorgen dat we ondanks alle maatregelen kunnen blijven sporten. Ook nu proberen we binnen de regels zoveel als het kan onze sportlocatie toegankelijk te houden. Wij willen dan ook iedereen nadrukkelijk vragen om deze regels na te leven en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en het team.

Bestuur GPC Vlissingen