Declaratie algemeen


Toelichting algemene declaraties

  • De onkosten worden alleen uitgekeerd als de kosten ook werkelijk zijn gemaakt en het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
  • Er moeten (duidelijke foto’s van) bonnen worden bijgevoegd van de betreffende kosten.
  • Zonder deze bonnen wordt er niet uitgekeerd.
  • Verder heeft de penningmeester het recht om het declaratieformulier te wijzigen.

Gegevens aanvrager

    Declaraties