Declaratie algemeen


Toelichting algemene declaraties

 • De onkosten worden alleen uitgekeerd als de kosten ook werkelijk zijn gemaakt en het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
 • Er moeten (duidelijke foto’s van) bonnen worden bijgevoegd van de betreffende kosten.
 • Zonder deze bonnen wordt er niet uitgekeerd.
 • Verder heeft de penningmeester het recht om het declaratieformulier te wijzigen.

Gegevens aanvrager

  Declaraties  Extra declaratie toevoegen +

  Extra declaratie toevoegen +

  Extra declaratie toevoegen +

  Extra declaratie toevoegen +