Contributie


De maandelijkse contributie’s zijn: per 1 juli 2015

Senioren € 18,00
Jeugd € 14,00
Studenten € 15,00
Derde Kind € 12,00 (t/m 18 jaar)
Functionarissen Senioren € 15,00
Functionarissen Jeugd € 12,00
Functionarissen Algemeen € 5,00
Donateurs (Geen stemrecht) € 4,50
Niet spelend lid (Met stemrecht) € 7,50
Inschrijfgeld nieuwe leden € 5,00

 

Automatische incasso

Bovengenoemde contributiebedragen gelden als u een automatische incasso heeft getekend bij de vereniging of als u zelf heeft geregeld bij de bank om de contributie automatisch te laten afschrijven. Heeft u geen automatische incasso dan moeten de contributiebedragen met € 1,00 worden verhoogd. Klik hier voor het incasso formulier. (Na ondertekening inleveren bij de penningmeester).

 

KNVB -en Waskosten

Naast bovengenoemde bedragen zijn KNVB kosten en waskosten verschuldigd. Deze kosten zullen elk seizoen opnieuw vastgesteld worden door het bestuur. Voor het voldoen van deze bedragen wordt jaarlijks een acceptgiro gestuurd. De huidige bedragen zijn:

€ 14,- is bondscontributie die wij voor ieder jeugdlid van GPC Vlissingen moeten afdragen aan de KNVB. (Voor de senioren is dit € 16,-)
€ 14,- euro wordt gebruikt  om de waskosten die gedeclareerd worden uit te betalen.

Dit declareren gebeurt over het algemeen op twee manieren:

  • Ofwel een persoon die een was heeft gedraaid declareert deze kosten individueel via het declaratieformulier op de website.
  • Ofwel de waskosten worden aan het einde van het seizoen in één keer gedeclareerd voor het hele team.

    Dit laatste kan en wordt gedaan door de trainer of leider van het team.

 

Boetes

Eventuele boetes voor gele en rode kaarten zullen middels een factuur worden doorbelast aan de leden.

 

Derde kind

Het tarief van het derde kind is uitsluitend van toepassing indien alle drie de kinderen niet ouder zijn dan 19 jaar.

 

Studententarief

Indien je in aanmerking wilt komen voor een studententarief dan moet de penningmeester aan het begin van elk seizoen een kopie van een schoolverklaring of bewijs van inschrijving van een (hoge) school/universiteit ontvangen. Als de penningmeester een dergelijke verklaring niet voor oktober heeft ontvangen geldt automatisch het seniorentarief.

 

Restitutie

De contributie is in principe voor een geheel seizoen (juli t/m juni) verschuldigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap voor 31 december is de contributie verschuldigd tot en met deze datum. Bij beëindiging na 31 december is de contributie verschuldigd tot en met 30 juni. De KNVB – kosten en eventuele waskosten zijn altijd verschuldigd. Ook moeten openstaande boete’s zijn voldaan. Op KNVB – kosten en eventuele waskosten wordt bij tussentijdse beëindiging geen restitutie verleend. Zolang deze bedragen niet zijn voldaan wordt door GPC Vlissingen geen toestemming verleend om voor een andere vereniging uit te komen.


Factua contributie-inning

GPC Vlissingen maakt gebruik van Factua voor het innen van de alle bovengenoemde kosten.

Factua contributie inning

Heeft u een akkoord voor een automatische incasso bij de vereniging getekend dan zal het bedrag van uw rekening worden afgeschreven. Dit zal gedaan worden door Stichting Derdengelden Factua in opdracht van GPC Vlissingen. Heeft u geen automatische incasso afgegeven dan zult u de facturen binnen de gestelde termijnen moeten betalen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de bijgevoegde IDEAL-link die vermeld staat in de mail die u ontvangt voor het betalen van de facturen. Wilt u geen gebruik maken van IDEAL-link en de contributie zelf overmaken via uw bank,  kunt u het bedrag overmaken op rekening NL19 ABNA 0570 2255 82 t.n.v. Stichting Derdengelden Factua o.v.v. het factuurnummer.

Betaal op tijd en voorkom extra kosten!
Heeft u vragen of wilt u uw mailadres doorgeven dan kunt u mailen naar: contributie@gpcvlissingen.nl