Jaarlijkse KNVB- en Waskosten


Beste mensen,

Er komen de laatste tijd regelmatig vragen bij ons binnen over de kostenpost KNVB en waskosten van € 28,- per lid.
Hierover willen we u via deze weg kort informeren.

€ 14,- is bondscontributie die wij voor ieder jeugdlid van GPC Vlissingen moeten afdragen aan de KNVB. (Voor de senioren is dit € 16,-) € 14,- euro wordt gebruikt  om de waskosten die gedeclareerd worden uit te betalen.

Dit declareren gebeurt over het algemeen op twee manieren:

  • Ofwel een persoon die een was heeft gedraaid declareert deze kosten individueel via het declaratieformulier op de website.
  • Ofwel de waskosten worden aan het einde van het seizoen in één keer gedeclareerd voor het hele team.

    Dit laatste kan en wordt gedaan door de trainer of leider van het team.

Wij hopen u over deze jaarlijkse kosten voldoende geïnformeerd te hebben

Met vriendelijke groet, Bestuur GPC Vlissingen