Nieuwe Corona-maatregelen kantine


Na een heel, heel lange tijd zonder competitiewedstrijden gaan we zaterdag 25 september weer van start. Daarbij is een groot deel van de corona gerelateerde maatregelen gelukkig opgeheven door de overheid. Zoals inmiddels gebruikelijk houden wij ons als GPC aan de landelijk geldende regel en richtlijnen, dus ook nu in (hopelijk) het staartje doen wij dit.

Berichtgeving van het NOC NSF geeft het volgende aan:

Het is mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een corona-toegangsbewijs. Voor de sport is er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.

Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
  • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
  • voor het beoefenen van sport in bijv buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Bovenstaande zullen wij in onze kantine inrichten en vragen we de mensen die gebruik willen maken van het zit gedeelte zich te melden aan de bar en het Corona bewijs te tonen. Voor de overige ruimte in de kantine en het terras geldt dus geen CoronaToegangsbewijs.

We kijken uit naar een sportieve, gezellige en vooral gezonde start van de competitie.

Tot snel,

Het bestuur van GPC Vlissingen.