Ron Huser benoemd tot voorzitter van GPC Vlissingen


Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van donderdag 22 februari is Ron Huser door de leden benoemd tot nieuwe voorzitter. Huser was door het bestuur voorgedragen en omdat zich geen tegenkandidaten hadden gemeld was de verkiezing een formaliteit.

Met Ron Huser (op de foto naast de in 2007 overleden erevoorzitter Anton Hendrikse) keert een oude bekende terug. Eerder was hij van 2001 tot medio 2008 al voorzitter van GPC Vlissingen en in die periode klom de club op van de 3e naar de 1e klasse van het zaterdagamateurvoetbal. Huser stapt bijna tien jaar na zijn vertrek in nu de club weer terug is op het niveau van de 3e klasse. In zijn speech na de verkiezing sprak de nieuwe voorzitter de wens uit ‘met het eerste elftal weer op niveau te gaan voetballen’.