Waskosten en bezinekosten


In het bestuur krijgen we regelmatig, terechte, vragen over het voldoen van de waskosten. Er wordt hierbij aangegeven dat het niet eerlijk voelt dat waskosten worden gerekend terwijl ouders zelf de shirtjes wassen. Een bijkomend argument is dat ouders ook al benzinekosten zelf moeten betalen of dat deze kosten worden gebruikt voor een teamuitje.

Hieronder willen we als bestuur antwoord geven op de vragen die rondom deze kwesties leven bij leden.

Waskosten

Als vereniging rekenen we één keer per jaar de waskosten door aan de leden. Ouders die shirtjes wassen kunnen deze kosten dan weer declareren bij de club. Om die declaraties te kunnen betalen, gebruiken wij het geld uit de inkomsten die we als waskosten bij de leden hebben gefactureerd. Op deze manier betaalt iedereen mee aan het wassen van de tenues.

Benzinekosten

Voor de benzinekosten geldt eenzelfde soort principe. Ouders die op zaterdag met kinderen uit een jeugdteam rijden naar wedstrijden, kunnen ook deze kosten declareren bij de vereniging. We hanteren hier wel een maximum aan het aantal auto’s dat per team gedeclareerd kan worden. We hopen dat onderling het meerijden hiervoor goed afgestemd kan worden.

Teamuitjes

Ieder team krijgt vanuit het bestuur een bedrag om een teamuitje te organiseren. Er zijn ook teams die de waskosten en benzinekosten in één keer declareren en dit bedrag gebruiken om de teamvergoeding voor een uitje aan te vullen. Dit is natuurlijk erg leuk voor de kinderen en goed voor de binding in de groep. Vanuit het bestuur is dit echter geen verplichting voor een team en is dit op initiatief van de trainers en de leiders. 

Als een team de bedragen declareert dan kunnen deze niet meer aan individuele ouders uitgekeerd worden. Hiervoor hopen we op uw begrip.

Kosten kunnen gedeclareerd worden via een formulier op de website:

https://www.gpcvlissingen.nl/informatie/declaratie-formulieren/

We hopen hiermee iedereen voldoende geïnformeerd te hebben

Bestuur GPC Vlissingen